Dräger Alcotest® 6000

Det här är alkotestaren för de ”semi-professionella” användarna som också ska utföra tester på andra personer än sig själv. Munstycket har en hygienisk utformning som gör att ingen av personerna riskerar att smitta varandra i hanteringen.

Hitta återförsäljare Kalibrera alkotest
Anpassningsbar och mångsidig
Anpassningsbar och mångsidig

Det finns stora möjligheter att anpassa provtagning och visning av mätvärde, samt utföra passiv testning av t.ex. medvetslösa personer. Det är även möjlighet att utföra s.k. snifftest på omgivningsluften för att detektera eventuell alkohol i omgivningsluften. Snifftestet är också användbart då man kan få en indikering på alkohol på personer som inte är samarbetsvilliga.

Anpassad för yrkesbruk
Anpassad för yrkesbruk

I alkotestaren finns en minnesfunktion som i nummerordning lagrar de 100 sist utförda testerna. Du som användaren kan enkelt byta batteri själv vid behov. Munstycken finns i förpackningsstorlekar upp till 1000 styck/låda.

Underhåll och kalibrering
Underhåll och kalibrering

Det här instrumentet har ett kalibreringsintervall på maximalt 12 månader. Om det används väldigt intensivt rekommenderar vi att genomföra kalibrering i samband med batteribyte istället, även om det blir med kortare intervall än 12 månader. Du kan med fördel vända dig till en lokal återförsäljare eller såklart också använda den inskicksservice vi tillhandahåller.