Dräger Alcotest® 5000

Den här alkotestaren är framtagen för tillfällen då man behöver genomföra många snabba tester på kort tid och/eller där bara detektering av alkohol är viktig. Instrumentet har inget munstycke i traditionell anda, man blåser i en konformad funnel utan att beröra instrumentet med munnen.

Hitta återförsäljare Kalibrera alkotest
Endast OK eller EJ OK
Endast OK eller EJ OK

Det går inte att få ett värde på ett utandningsprov, bara information om det finns alkohol i utandningsluften eller inte. Det här räcker i de flesta fall då man har t.ex. noll-tolerans mot alkohol på fritidsgårdar eller provkörningar av fordon. Det är dessutom ett miljövänligt sätt att testa mot alkohol, då munstycken inte kommer att förbrukas.

Passagekontroll
Passagekontroll

Det går att genomföra upp till ca 12 tester per minut, så även på flödestäta konserter eller arbetsplatsentréer kommer man att kunna testa 100% av de förbipasserande utan fördröjning.
Alkotestaren är förberedd för att kunna stå på stativ, och det finns goda möjligheter att enkelt få statistik på både totalt utförda utandningsprov och fördelningen mellan OK och EJ OK tester. Behöver man bestämma ett gränsvärde på ett positivt prov, måste ett kompletterande prov utföras med en testare med vanligt munstycke t.ex. Alcotest 5820 eller 6820. Det kompletterande provet utförs med fördel vid sidan om det stora flödet.

Hjälp på vägen
Hjälp på vägen

Det är naturligtvis en massa att tänka på när man ska testa i flödestäta passager, och vi kan bidra med tips och råd på hur det bör gå till. Hör av dig till oss på produktavdelningen på KGK så ska vi hjälpa dig till en bra lösning

Underhåll
Underhåll

Det här instrumentet har ett kalibreringsintervall på 2 år, och batterierna är lätt att byta själv (3st LR6). Funneln som man gör utandningsprovet i kan enkelt rengöras och återanvändas. Det gör att driftkostnaderna blir låga och hanteringen enkel och hygienisk.