Alkolås från Dräger – en pålitlig produkt

Alkolås i fordon och maskiner bidrar till en säkrare trafiksituation och arbetsplats. Många företag och organisationer väljer idag alkolås i sina fordon för att minska riskerna, kvalitetssäkra transporterna eller uppfylla ställda upphandlingskrav.

 

Trafiksäkerhet är kopplat till målen i Agenda 2030 och Nollvisionen.

 

Det är viktigt att kunna lita på att alkolåsen är säkra och alltid fungerar, de får inte ge felaktiga resultat.
Av vår långa erfarenhet vet vi att det är mycket viktigt att alkolåset ska fungerar smidigt även för föraren.

Alkolås för företag Villkorat alkolås Interlock 7500

Enligt beräkningar som Trafikverket gjort, kör dagligen i genomsnitt cirka 14 400 förare med en promillehalt över den tillåtna, det vill säga 0,2 promille.

Många företag och organisationer kopplar idag trafiksäkerheten till sitt hållbarhetsarbete och installerar alkolås i sina fordon.
På KG Knutsson AB (KGK) jobbar vi mot målet 3.6 ’Minska antalet dödsfall och skador i trafiken i Agenda 2030’.

Sedan 2004 har KGK jobbat med alkolås och alkomätare från det tyska företaget Dräger, som är en av världens största tillverkare av säkerhetsprodukter,
med sitt ursprung inom medicinsk forskning och utveckling.

Drägers produkter håller alltid hög kvalitet och bygger på drygt 60 års erfarenhet av arbete med att upptäcka och mäta alkohol hos människor.
Drägers alkolås är marknadsledande och Dräger ställer själva högre krav på sina alkolås/produkter än vad lagar och förordningar gör.
De är dessutom ett av det säkraste och smidigaste alkolåsen på marknaden.

Mätsäkerheten är högsta tänkbara, det går inte att manipulera resultaten och informationen som registreras är krypterad.
För föraren är alkolåset enkelt och smidigt att använda, det är helt enkelt framtaget med användaren i fokus.

 

Dräger – det säkra alkolåset