Rutiner kring hantering och rengöring av Dräger Alkolås och Alkotest

Vi får, i dessa tider, många frågor kring hur man bör hantera Alkolås och Alkotest samt vilka typer av rengörings-/desificeringsmedel som kan användas.
För att du som användare ska känna dig trygg i att använda våra produkter så har Dräger tagit fram rekommendationer för hur instrumenten ska hanteras och rengöras.

 I detta dokument kan ni läsa om Drägers hygieninformation för Alkolås
 I detta dokument kan ni läsa om Drägers hygieninformation för Alkotest

 Vänligen kontakta KG Knutsson AB vid ytterligare frågor kring hantering av alkolås.

Senaste nyheterna

Senaste nyheterna

Se alla nyheter