Rutiner kring hantering och rengöring av Dräger Alkolås och Alkomätare

Vi får, i dessa tider, många frågor kring hur man bör hantera Alkolås och Alkomätare samt vilka typer av rengörings-/desificeringsmedel som kan användas.
För att du som användare ska känna dig trygg i att använda våra produkter så har Dräger tagit fram rekommendationer för hur instrumenten ska hanteras och rengöras.

 I detta dokument kan ni läsa om Drägers hygieninformation för Alkolås
 I detta dokument kan ni läsa om Drägers hygieninformation för Alkomätare

 Vänligen kontakta KG Knutsson AB vid ytterligare frågor kring hantering av alkolås.