Angående risk för smittspridning genom användande av Dräger alkolås

Dräger har gjort en mikrobiologisk undersökning av vårt alkolås relaterat till smittspridning. Bifogat finner du rapporten.
Undersökningen visar att man efter att ha utfört ett utandningsprov i Dräger Interlock 5000/7000
(i likhet med andra Dräger-produkter för att mäta alkohol i utandningsluften, t ex Interlock XT)
hittas endast de luftburna smittoämnena på det utbytbara munstycket. Vid enhetens luftutlopp kan vissa hudbakterier hittas,
vilka hamnat där genom hanteringen av enheten. Alkolåsets luftvägskanal, inklusive sensorerna där, värms före och under drift.
Detta innebär att fukt torkar omedelbart efter användning och skapar en miljö som är fientlig mot bakterier och virus.
Den elektrokemiska sensorn värms också upp och är fylld med en syra för att utesluta bakterietillväxt också under munstycket.
Även när du använder funktionen ”bakåt-sug” kan det antas att spridningen av bakterier emellan olika användare
effektivt kan förhindras genom utbyte av munstycket. Det är viktigt att alltid byta munstycke samt ha god handhygien.

Bifogad testrapport

Senaste nyheterna

Senaste nyheterna

Se alla nyheter